Scroll down for more information

HappyMoment

HappyMoment - Dementie zorg - Echt contact met mijn cliënt met dementie
Naam verpleegkundige: Ellen Kuppens
Functienaam en organisatienaam: Casemanager dementie

Ellen werkt casemanager dementie, zij bezoekt de mensen thuis. 

"Ik vind het een geluksmoment als ik echt contact heb met mijn cliënt met dementie. Ik realiseer me daarbij dat als ik weer weg ben het contact op zich weer vergeten is, maar dat de essentie van het contact voelbaar blijft voor de cliënt. Dat maakt dat bij een volgende ontmoeting de cliënt mij vaak niet als persoon herkent, maar dat de vertrouwdheid er zo weer is. Dat zijn geluksmomenten in mijn werk."

 
Andere geluksmomenten

"Andere geluksmomenten zijn de momenten als ik iets kan regelen voor mijn cliënt, wat echt zorg op maat is en past bij deze client. Schotten omzeilend of er doorheen. Dat zijn ook echte geluksmomenten. Helaas zijn die laatste er maar heel weinig. Zorgland is een ondoordringbare jungle vaak met veel kapiteins op een schip, die vooral hun eigen koers willen varen, met eigen regels en protocollen. En vooral niet willen, kunnen, mogen of durven kijken naar wat de cliënt nodig heeft."

Terug naar overzicht HappyMoment

HappyMoment Nursenotebook

 

Dé agenda voor verpleegkundigen en verzorgenden!
Nu verkrijgbaar: de agenda voor 2020 met 12 unieke verhalen uit de 'HappyMoment' inzendingen, verpleegkundige tips en volop ruimte voor notities, dienstenplanning etc.

 

nursenotebook.nl

Nursenotebook HappyMoment Werkgeluk

Heb jij ook een moment van werkgeluk in de zorg beleefd? Vertel ons jouw verhaal.

Actiz
ISO 9000
SNCU
Erkend leerbedrijf
ABU