HappyNurse Zorg Nieuws

Lees hier het laatste zorg nieuws. Nieuws en achtergronden voor en over verpleegkundigen en verzorgenden. Ook is HappyNurse zelf regelmatig in het nieuws. Op de hoogte blijven van actueel zorg nieuws? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief onderaan de pagina.
< terug
contract-signing
Wat mag wel en wat mag niet?

Binnen de zorg zijn binnenkort de nul-urencontracten verboden. Er is de afgelopen tijd veel over geschreven. Het aangekondigde verbod begrijpt u beter als u de kenmerken van het nul-urencontract kent. In dit artikel meer informatie over het nul-urencontract en de risico's ervan voor werkgevers en werknemers.

Wat is een nul-urencontract precies?


Met het nul-urencontract sluit de werkgever met de werknemer een arbeidsovereenkomst af voor bepaalde of onbepaalde tijd, maar regelt hierin geen vaste werkuren. In plaats daarvan, is in het nul-urencontract geregeld dat hij de werknemer flexibel oproept. Als de werkgever de werknemer oproept, moet hij verplicht op het werk verschijnen. Daar staat wel tegenover dat de werknemer ook volledige sociale bescherming geniet, zoals doorbetaling bij ziekte.

De werkgever betaalt alleen loon over de uren die de werknemer werkt. Deze afspraak moet expliciet op papier staan. De eerste zes maanden betaalt de werkgever de werknemer naar het aantal gewerkte uren, maar daarna krijgt de werknemer meer rechten. En daar zit de zekerheid voor de werknemer maar ook het risico voor de werkgever.

De werknemer krijgt namelijk na zes maanden ook loon als hij niet kan komen werken om redenen die buiten zijn of haar macht liggen. Zo heeft de werknemer na zes maanden recht op uitbetaling van het gemiddeld aantal uren dat hij in de voorgaande drie maanden heeft gewerkt. Bovendien wordt na zes maanden aangenomen dat de werknemer een arbeidsovereenkomst heeft met een omvang die eveneens gelijk is aan het gemiddeld aantal gewerkte uren in de voorafgaande drie maanden. 

Bij CAO mag hiervan worden afgeweken. Er zijn CAO's die de loonbetalingsplicht voor een onbepaalde tijd uitsluiten. Het is dus belangrijk na te gaan wat hierover in de vigerende CAO is afgesproken.

Oproepen verplicht en minimaal drie uur loon

De werkgever is verplicht een werknemer met een nul-urencontract op te roepen als er werk ontstaat waarvoor hij geschikt is. Het is dan niet billijk om een uitzendkracht op te roepen, zelfs als dat beter uitkomt. Omdat er binnen een nul-urencontract geen afspraak gemaakt wordt over het aantal uren dat de werknemer werkt, heeft hij iedere keer dat hij wordt opgeroepen recht op minimaal drie uur loon. Ook als er minder dan drie uur is gewerkt.

Loondoorbetaling bij ziekte

Bij een nul-urencontract geldt dat als de werknemer ziek wordt tijdens een oproepperiode, minstens 70% van zijn loon over de afgesproken periode die hij had moeten werken, moet worden uitbetaald door de werkgever. Als dit lager zou zijn dan het voor de werknemer geldende minimumloon, dient het minimumloon te worden uitbetaald.

Indien de werknemer na afloop van een oproepperiode ziek blijft krijgt de werknemer alleen betaald voor de uren die hij heeft gewerkt tijdens de oproepperiode. Zolang zijn arbeidscontract duurt, heeft hij geen recht op een ziektewetuitkering. Pas als zijn arbeidscontract eindigt, kan hij een ziektewetuitkering aanvragen bij UWV.

Indien de werknemer ziek is buiten een oproepperiode bestaat geen recht op doorbetaling van het loon. Zolang zijn arbeidscontract nog duurt, heeft hij ook geen recht op ziektewetuitkering. Pas als zijn arbeidscontract eindigt, kan hij een ziektewetuitkering aanvragen bij UWV. 


Verlofuren en vakantiegeld

De verlofuren en vakantietoeslag worden berekend aan de hand van de gewerkte uren en het verdiende bruto loon. Hierbij kijkt de werkgever dus niet naar de uren vermeld in het contract, maar naar de uren die daadwerkelijk zijn gewerkt. Het is gebruikelijk dat het vakantiegeld bij nul-urencontracten direct betaald wordt bij de gewerkte uren.

Opzeggen van het contract


Het is niet mogelijk om een nul-urencontract te beëindigen door de werknemer niet meer op te roepen. Als er een contract voor bepaalde tijd is afgesloten, dan eindigt het contract op die bepaalde einddatum. Bij een contract voor onbepaalde tijd moet de werkgever de overeenkomst zelf opzeggen volgens de regels van het ontslagrecht.

Nul-urencontracten en de zorg


In het sociaal akkoord van 2013 hebben de sociale partners zich uitgesproken tegen het gebruik van nul-urencontracten omdat het teveel onzekerheid biedt  voor werknemers. Binnen de zorg is zelfs een verbod op nul-urencontracten aangekondigd.

Nieuwsbrief voor verpleegkundigen en verzorgenden

Geen zorgen: wij gaan veilig met je gegevens om. Dat lees je in ons privacybeleid.

ABU

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan met het gebruik van de website gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer info

 

Akkoord