Mijn HappyNurse     Mijn HappyNurse

Lettergrootte: A-AA+

OMAHAlogo omaha

Het Omaha System is een classificatiesysteem en een standaard die zorg-en hulpverleners in de zorg en welzijn helpt bij het identificeren en vastleggen van problemen, interventies en uitkomsten van en voor cliënten.

Het Omaha System kan de kwaliteit van zorg monitoren en helpt om data te verzamelen en te vergelijken.

Verkennen van de situatie en in kaart brengen mogelijkheden van de cliënt

De vragen of problemen van de cliënt worden uitgewerkt in duidelijke en nauwkeurig omschreven termen, zoals pijn, voeding, of sociale contacten. Er zijn vier hoofdgroepen van vragen / aandachtsgebieden:

  1. de omgeving
  2. het psychosociale domein
  3. het fysieke domein
  4. gezondheidsgerelateerd gedrag

Het probleem wordt in een standaardformat toegelicht met specifieke symptomen en een toelichting op de situatie van de cliënt. Bij elk onderdeel is een toelichting met eigen woorden mogelijk om het probleem verder te verduidelijken.

Vertaling van gegevens naar een zorgplan

De verpleegkundige maakt op  grond van haar inventarisatie en inschatting van de situatie een plan voor haar acties. Ze kiest haar acties uit de vier hoofdgroepen voor het verpleegkundig handelen:

  • adviseren, instrueren, begeleiden
  • behandelen
  • casemanagement
  • monitoren en bewaken

Vervolgens bepaalt ze samen met de cliënt wat zij willen bereiken rond dat probleem. Ook hier wordt ze geholpen met formuleren door aan te geven wat de cliënt (mogelijk met zijn systeem) nu weet, kan en doet en wat de gewenste situatie is na de interventies.

Bepalen van de uitkomsten

Het bepalen van de uitkomsten van de ingezette acties gaat met behulp van drie eenvoudige schalen, waarin gescoord wordt wat iemand aan kennis heeft over de situatie, hoe de cliënt doet wat de bedoeling is, en of de situatie verbetert. Door dit aan het begin van de zorgsituatie in kaart te brengen en tussentijds te wijzigen als dat kan of nodig is, wordt duidelijk of het gewenste doel behaald is of niet.

Vastleggen van de voortgang

De voortgang op de geplande acties en de wijzigingen op de huidige situatie kunnen eenduidig worden vastgelegd.