Mijn HappyNurse     Mijn HappyNurse

Lettergrootte: A-AA+

De betere thuiszorg.

kosten en vergoedingen

Vanaf 1 januari 2015 is alleen nog langdurige zorg waarbij u woont in een zorginstelling vergoed door de Rijksoverheid. Wat voorheen de AWBZ was is nu de WLZ dat staat voor Wet Langdurige Zorg.

Thuiszorg wordt sinds 1 januari 2015 vergoed door gemeenten en zorgverzekeraars.

Begeleiding

Gemeenten vergoeden begeleiding. Om in aanmerking te komen voor vergoeding van begeleiding moet u van uw gemeente een indicatie hebben voor voorzieningen die vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Vaak hebben gemeenten een zogenoemd WMO-loket waar u zich kunt melden. HappyNurse kan u daar ook bij helpen want elke Happy Wijkzuster kent de weg in de gemeente waarin zij actief is.

Verzorging en verpleging

Zorgverzekeraars vergoeden verzorging en verpleging vanuit uw basisverzekering. Hoewel het eigen risico niet geldt voor thuiszorg, gelden bij sommige verzekeraars wel eigen bijdragen voor thuiszorg als de verzekeraar de zorgaanbieder niet heeft opgenomen in de lijst van aanbieders. U krijgt de zorg wel grotendeels vergoed maar u moet een deel bij betalen. Als u een zogenoemde restitutiepolis afsluit in plaats van een in natura polis, dan is de thuiszorg volledig vergoed. Vaak hebben zorgverzekeraars ook aanvullende verzekeringen waarin extra thuiszorg of vervanging tijdens vakantie of ziekte van uw zorgende familie of bekenden vergoed kan worden.

PGB

Ook in de Zorgverzekeringswet (Zvw) is het mogelijk om een persoonsgebondenbudget (PGB) voor de wijkverpleging (persoonlijke verzorging en verpleging) te verkrijgen. Uw zorgverzekeraar kan u informeren onder welke voorwaarden een PGB wordt verstrekt en wat de hoogte ervan is. Tarieven verschillen per zorgverzekeraar. U heeft een indicaties nodig. Deze indicatie kan HappyNurse doen (conform normenkader V&VN). Indien u al op 31 december 2014 een indicatiebesluit bezat die doorloopt in 2015 dan beschouwen de zorgverzekeraars dit als een geldige verwijzing voor een PGB in 2015 en kunt u zorg via HappyNurse regelen.

Indien u het niet eens bent met een beslissing van uw zorgverzekeraar omtrent uw PGB, bijvoorbeeld over de hoogte ervan, dan dient u eerst bij uw zorgverzekeraar een klacht in te dienen. Komt u er met uw zorgverzekeraar niet uit dan kunt u bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering in Zeist uw geschil melden.

Keuze voor een zorgverzekeraar die bij u past

Voor een overzicht van verzekeraars en hoe thuiszorg verzekerd is kunt u independer raadplegen. Of kijk naar dit filmpje van het ministerie van VWS over de veranderingen in de langdurige zorg.