Scroll down for more information

Veelgestelde
vragen

Wij hebben al veel vragen hier beantwoord. Een andere vraag? Neem dan gerust contact op met het wijkteam of de uitzendvestiging in de buurt.
Filter op categorie:

Elke (thuis)zorgondernemer runt zijn eigen bedrijf. En dus heeft iedere (thuis)zorgondernemer er belang bij dat zijn of haar business goed loopt. Maar van concurrentie is geen sprake. Je werkt geregeld samen en in de franchiseformule is ook geregeld dat als je samenwerkt de opbrengsten ook 50/50 verdeeld worden. Iedereen heeft dan ook belang bij goede samenwerking onderling. Want wie niet delen kan, kan ook niet vermenigvuldigen! Er geldt: 50% is meer dan niets. Het is daarnaast zo dat hoe meer (thuis)zorgondernemers er zijn, hoe meer bekendheid de formule in een bepaald gebied heeft. En dat is gunstig voor iedere (thuis)zorgondernemer.

Als Franchisenemer ben je zelf verantwoordelijk voor het acquireren van klanten (uitzendbureau) en cliënten (thuiszorg) via verwijzers en ook voor het rekruteren van verpleegkundigen en verzorgenden. In de introductietraining leren we je goed hoe je dat het beste kunt doen. En daar moet je ook geld aan besteden door het plaatsen van advertenties, door het doen van acties enzovoorts. Maar HappyNurse is natuurlijk ook een bekend merk in de markt van verpleegkundigen en de zorg in het algemeen. En dat heeft het effect dat er spontaan aanmeldingen komen van klanten/cliënten en verpleegkundigen en verzorgenden. Deze zet HappyNurse direct door naar de vestiging die het dichtst in de buurt is van de cliënt of de verpleegkundige of verzorgende. HappyNurse heeft voor het uitzendbureau bovendien een zogenoemd ‘National Accountmanagement Team’. Zij acquireren grote klanten en ondersteunen bij aanbestedingen. Indien een national account, een grote klant, wordt gecontracteerd wordt deze verdeeld onder de vestigingen die het dichtst bij de locaties van de klant zitten.

Als je franchisenemer wordt bij HappyNurse is het goed om het door ons aangereikte exploitatiemodel goed voor jezelf en met je eigen gegevens en verwachtingen in te vullen. Dit model kun je ook jaarlijks opnieuw gebruiken als planning en begroting voor je eigen vestiging. HappyNurse kan een model ondernemersplan ter beschikking stellen wat je naar eigen inzicht en met eigen gegevens nader kunt invullen indien je dat wenst of nodig hebt voor een partij van wie je afhankelijk bent (bijvoorbeeld een financier). Voor HappyNurse volstaat dat je het exploitatiemodel doorgrond en hanteert als eigen ondernemingsplanning.

Je kunt (thuis)zorgondernemer worden door je CV en je motivatie op te sturen. Vervolgens wordt je gebeld voor een eerste korte intake. Dan plannen we een kennismakingsgesprek. Het kennismakingsgesprek duurt een uur en daarin wordt je globaal uitgelegd hoe het ondernemen bij HappyNurse in elkaar zit. Je kunt dan al je vragen stellen. Als je daarna enthousiast bent, en je omgeving ook, volgt een tweede gesprek over het contract en over de financiële exploitatie. Daarna kan er een persoonlijkheidstest worden gedaan om te kijken waar je kwaliteiten liggen en of die passen in het profiel van franchisenemer, of dat er punten zijn waarop je begeleiding nodig zult hebben. Daarna besluiten jij en HappyNurse of de samenwerking van start kan gaan en wordt de franchiseovereenkomst ondertekend. Je volgt vier weken de introductietraining bij HappyNurse om goed beslagen ten ijs te komen als je eigen bedrijf start.

Als je je aansluit bij de HappyNurse Formule, start je als zelfstandig ondernemer je eigen bedrijf op. Dat kan een uitzendbureau voor verpleegkundig personeel zijn of een wijkteam. Je maakt daarbij gebruik van het concept, de middelen en de werkwijzen van HappyNurse. In feite stap je op een rijdende trein omdat heel veel al voor je is geregeld en ontwikkeld en de naamsbekendheid er al is. Je kunt een vliegende start maken en van alles wat al ontwikkeld is gebruik maken, en daarmee committeer je je aan de werkwijze van de formules van HappyNurse. Vrijheid in gebondenheid zou je zeggen.

Hoeveel je gaat verdienen hangt van veel factoren af. HappyNurse heeft een exploitatiemodel ontwikkeld en in de afgelopen jaren kunnen toetsen aan de praktijk en het ook de praktijk kunnen aanpassen. Dit model laat zien dat je het eerste jaar ongeveer modaal inkomen verdient maar in een aantal jaren kunt toegroeien naar een zeer aantrekkelijk ondernemersinkomen. Dit vereist uiteraard wel dat je dezelfde uitgangspunten hanteert als het exploitatiemodel. En de praktijk is altijd weerbarstiger dan een model op papier. Maar HappyNurse kent een aantal zeer succesvolle ondernemers die daadwerkelijk een zeer goed inkomen verdienen met hun HappyNurse vestiging. Als je met ons in gesprek gaat over franchisenemer worden, dan komt in een tweede gesprek het exploitatiemodel uitgebreid aan bod en lichten we je dat graag in detail toe.

Om met een HappyNurse uitzendbureau of wijkteam te kunnen beginnen is een beperkte investering nodig van € 6.000. Daarvoor krijg je ook een uitgebreide aanvangstraining van een aantal weken waarin we je helpen om te starten met je nieuwe zorgbedrijf. Je moet er rekening mee houden dat je gedurende een beperkte aanvangsperiode nog geen inkomsten genereert. Volgens onze voorzichtige exploitatieprognoses kun je onder normale omstandigheden binnen een jaar je investeringen terugverdienen. In onze formule heb je nog kosten die gepaard gaan met je eigen vestiging en gebied maar heb je verder geen kosten voor systemen, verloning en facturering, marktonderzoek, juridische ondersteuning of trainingen, ook niet als je bedrijf op volle sterkte is. Wij zorgen voor alle ondersteunende processen zodat jij je op Nurses en je cliënten kunt richten en je eigen zorgbedrijf op kunt bouwen.

Om met een HappyNurse uitzendbureau of wijkteam te kunnen beginnen is een beperkte investering nodig van € 6.000. Daarvoor krijg je ook een uitgebreide aanvangstraining van een aantal weken waarin we je helpen om te starten met je nieuwe zorgbedrijf. Je moet er rekening mee houden dat je gedurende een beperkte aanvangsperiode nog geen inkomsten genereert. Volgens onze voorzichtige exploitatieprognoses kun je onder normale omstandigheden binnen een jaar je investeringen terugverdienen. In onze formule heb je nog kosten die gepaard gaan met je eigen vestiging en gebied maar heb je verder geen kosten voor systemen, verloning en facturering, marktonderzoek, juridische ondersteuning of trainingen, ook niet als je bedrijf op volle sterkte is. Wij zorgen voor alle ondersteunende processen zodat jij je op Nurses en je cliënten kunt richten en je eigen zorgbedrijf op kunt bouwen.

HappyNurse neemt veel administratieve taken uit handen. Dit wordt centraal voor alle vestigingen op ons kantoor in Den Haag gedaan. De hele loonadministratie bijvoorbeeld en de facturering, debiteurenbeheer. Ook de ontwikkeling van marketingmiddelen wordt centraal gedaan. En dat wat ontwikkeld is komt in de zogenoemde HappyShop te staan. Daaruit kun je je spullen gewoon bestellen en direct met Ideal betalen. Maar er worden ook grotere acties voorbereid om onze naamsbekendheid verder te vestigen en daar kun je dan aan deelnemen. Op het hoofdkantoor is ook een juridische afdeling die ondersteuning biedt en alle zaken rondom contracten regelt. Alle wet- en regelgeving wordt centraal bijgehouden en veranderingen zo nodig centraal geïmplementeerd en overgebracht aan de franchisenemers.

Een wijkteam bij HappyNurse Thuiszorg kun je alleen beginnen als je een afgerond HBO-V diploma hebt. Bij ons volg je naast de introductietraining ook nog een leergang voor excellente wijkverpleging.

Voor het starten van een uitzendbureau van HappyNurse in jouw regio, hoef je niet per se over een zorgopleiding te beschikken. Wel is het dan handig als je een achtergrond in uitzenden of personeelsmanagement hebt en een grote affiniteit met de zorg.

HappyNurse biedt in principe geen financiële ondersteuning aan Franchisenemers. Wel kan HappyNurse je adviseren en goede partijen aandragen van wie zij weet dat ze financieel kunnen ondersteunen door het beschikbaar stellen van (flexibele) kredieten bijvoorbeeld. Maar je kunt daarvoor ook eigen adviseurs inschakelen.

Op de website vind je alle locaties van HappyNurse, zowel de uitzendbureaus als de wijkteams. Je kunt altijd vrijblijvend eens contact zoeken met een van de franchisenemers van HappyNurse en vragen naar hun ervaringen. Realiseer je wel, franchisenemers zijn altijd erg druk, dus vraag even of het gelegen komt;-). Of kijk hier al eens achter de schermen bij de franchisenemers. Bekijk video>

Als je met een uitzendbureau begint dan kun je dat vanuit huis beginnen. Je hoeft dus geen kosten te maken voor een werkplek. Dat mag wel, het is je eigen keuze, maar het hoeft niet. Je kunt volledig digitaal werken, je klanten bezoeken en kandidaten thuis of onderweg ontmoeten. Na je training van vier weken start je echt en dan ga je HappyNurse € 184 per week betalen aan een vaste vergoeding. Daarvoor ben je helemaal ingeregeld in alle systemen en krijg je alle ondersteuning. Zodra je omzet gaat maken betaal je 30% over je bruto marge, het verschil tussen de verkoopprijs en de kosten van het personeel. Verder betaalt iedereen over de omzet in totaal nog 1,24% voor factoring. Dat wil zeggen dat de facturen aan klanten worden overgenomen door een factoringmaatschappij, die de betalingen van de klanten ook verzekert. Het is dus in feite een kredietverzekering. Tot slot heb je exploitatiekosten, zoals je auto, een telefoon, marketingmaterialen, wervingskosten en kantoormaterialen.

We hebben alle inkomsten en alle kosten verwerkt in een exploitatiemodel waarin je precies kunt zien wat je te wachten staat. Dit komt aan de orde in je tweede gesprek met HappyNurse.

Als je gekwalificeerd bent voor zowel een wijkteam als voor een uitzendbureau (je bent in het bezig van een HBO-V diploma), dan kun je in de eerste instantie nog oriënterend met ons van gedachten wisselen over het beginnen van een uitzendbureau of een wijkteam bij HappyNurse. Op enig moment moet je een keuze maken voor een van de twee. Er zitten verschillende aspecten aan een uitzendbureau (zakelijker, meer op afstand van de zorg, business-to-business) en een wijkteam (leidinggevend, eindverantwoordelijk voor zorg, dicht bij de zorg, business-to-consumer) die moeten passen bij waar jij goed in bent en gelukkig van wordt. Want niet alleen onze Nurses moeten Happy zijn, dat geldt ook voor jou als ondernemer.

Als je (thuis)zorgondernemer wordt van HappyNurse, start je als zelfstandig ondernemer je eigen bedrijf op, een uitzendbureau of een thuiszorg wijkteam, en daarbij gebruik je het concept, de middelen en de werkwijzen van HappyNurse, de franchisegever. In feite stap je op een rijdende trein omdat heel veel al voor je geregeld en ontwikkeld is en de naamsbekendheid er al is. Maar toch begin je voor jezelf. Veel bedrijven werken zo, denk aan MacDonalds, Hema, Starbucks, Olympia uitzendbureau, Privazorg, et cetera.

HappyNurse heeft formeel de Nurses in dienst en beheerst de personele risico's. Wij verzekeren ook tegen debiteurenrisico. Je hebt in de hand hoeveel (commercieel) risico je wilt lopen, dat bepaal je zelf. Als je om wat voor reden dan ook onvoldoende omzet weet te genereren, of als je niet efficiënt werkt of niet voldoende marge incalculeert, dan hou je onvoldoende inkomen over. Ook op deze risico's heb je zelf invloed. Als je als HappyNurse-ondernemer gewoon hard en integer werkt, zijn de risico's heel beperkt.

Als je met een uitzendbureau begint dan kun je dat vanuit huis beginnen. Je hoeft dus geen kosten te maken voor een werkplek. Dat mag wel, het is je eigen keuze, maar het hoeft niet. Je kunt volledig digitaal werken, je klanten bezoeken en kandidaten thuis of onderweg ontmoeten. Na je training van vier weken start je echt en dan ga je HappyNurse € 195 per maand betalen aan een vaste vergoeding. Daarvoor ben je helemaal ingeregeld in alle systemen en krijg je alle ondersteuning. Zodra je omzet gaat maken betaal je 30% over je bruto marge, het verschil tussen de verkoopprijs en de kosten van het personeel. Verder betaalt iedereen over de omzet in totaal nog 1,24% voor factoring. Dat wil zeggen dat de facturen aan klanten worden overgenomen door een factoringmaatschappij, die de betalingen van de klanten ook verzekert. Het is dus in feite een kredietverzekering. Tot slot heb je exploitatiekosten, zoals je auto, een telefoon, marketingmaterialen, wervingskosten en kantoormaterialen.

We hebben alle inkomsten en alle kosten verwerkt in een exploitatiemodel waarin je precies kunt zien wat je te wachten staat. Dit komt aan de orde in het vervolggesprek met HappyNurse.

Wij bieden op basis van onze jarenlange kennis en ervaring advies hoe jij je zorgbedrijf kunt op- en uitbouwen. Wij ondersteunen en dragen zo veel mogelijk bij aan jouw succes. Je kunt daardoor snel je zorgbedrijf en je eigen inkomen opbouwen, dat in de loop van de tijd ook kan oplopen. Wij verzorgen onder meer: verloning van de Nurses en afdrachten van werkgeverslasten en premies, opleidingen en trainingen, facturatie en declaratie, debiteurenbeheer, marketing voor landelijke naamsbekendheid, de ontwikkeling van HappyNurse gebruiks- en marketingmiddelen, commerciële en juridische ondersteuning en advies. Jij richt je op jouw lokale wijk of regio en op jouw Nurses en cliënten.

ABU