Scroll down for more information

Veelgestelde
vragen

Wij hebben al veel vragen hier beantwoord. Een andere vraag? Neem dan gerust contact op met het wijkteam of de uitzendvestiging in de buurt.
Filter op categorie:

Thuiszorg valt binnen uw basisverzekering en wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Wij kunnen de zorg rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren. Sommige zorgverzekeraars willen dat u als verzekerde daar toestemming voor geeft. U tekent een zogenoemde Acte van Cessie waarmee u ons machtigt om namens u te declareren. Zo nemen wij u de administratieve rompslomp uit handen.

Voor verzorging en verpleging thuis gelden geen eigen bijdragen. Aan HappyNurse hoeft u ook nooit bij te betalen voor de zorg.

Indien u huishoudelijke hulp en of begeleiding nodig heeft, dan vergoedt niet de zorgverzekeraar maar de Gemeente dit. U kunt bij het WMO-loket van uw gemeente een aanvraag doen. Uw Happy Wijkzusters kan u er nader over informeren en u ook assisteren als u huishoudelijke hulp of begeleiding wilt aanvragen.

HappyNurse heeft op dit moment contracten met CZ, CZ Direct, OHRA, Delta Lloyd, en PZP. Bent u elders verzekerd? Ook dan kunt u bij ons terecht. HappyNurse krijgt bij verzekeraars die ons niet gecontracteerd hebben een lager tarief betaald, maar daar merkt u niets van. U krijgt de beste zorg en hoeft bij HappyNurse nooit bij te betalen voor verzekerde zorg. Wel kan het zijn dat u ons moet machtigen om namens u te declareren bij uw zorgverzekeraar. We leggen u dit graag nader uit tijdens een vrijblijvend intakegesprek. HappyNurse levert niet alleen de beste zorg maar regelt ook alle administratieve rompslomp voor u.

Een intakegesprek is altijd vrijblijvend. De Happy Wijkzuster bespreekt met u wat uw behoeften en noden zijn en kan met u bepalen op welke zorg u recht heeft. U geeft zelf aan of u gebruikt wilt maken van de zorg of niet.

U heeft altijd vrije keuze voor een thuiszorgaanbieder. Als u liever van HappyNurse gebruik wilt maken, kan dat altijd. HappyNurse maakt zorg voor u op maat en houdt altijd rekening met uw voorkeuren, zoals de tijd waarop u het liefst zorg wilt ontvangen. Geef aan uw behandelaar aan dat uw voorkeur uitgaat naar HappyNurse.

SNCU
Erkend leerbedrijf
ISO 9000
ABU
Actiz