Verpleegkundigen
Nieuws

Het laatste nieuws en de beste tips&tricks voor verpleegkundigen en verzorgenden lees je hier.
< terug

Een goed contact met zorgverleners is onmisbaar voor elke cliënt. Het geeft vertrouwen in de behandeling en de behandelaars. Zorgverleners hebben soms het gevoel dat er te weinig tijd is om een goed gesprek te kunnen voeren met hun cliënten. Wat kun je hieraan doen? Margreet Ridder, oud-verpleegkundige en trainer geeft je tips.

Tijd is niet per definitie de voorwaarde voor een goed gesprek. Ik kan een uur met iemand praten en dan nog het gevoel hebben dat we elkaar niets hebben verteld, terwijl een kort praatje met een vreemde me nog lang kan bijblijven. Veel belangrijker voor een goed gesprek is de kwaliteit van het contact dat je met de ander hebt. Goed contact maken is een vaardigheid die elke zorgprofessional moet beheersen. 


Verbinding

Ieder mens heeft, op zijn of haar eigen manier, behoefte aan contact. In het kort kun je zeggen dat elk mens gezien en gehoord wil worden. Ook al heeft niet iedereen behoefte om op een podium te staan; gezien worden is een universele levensbehoefte. Een goed contact met zorgprofessionals is, naast de juiste kennis en handelingen, onmisbaar voor elke cliënt. Het geeft vertrouwen in de behandeling en de behandelaars. 


Ik merk bij trainingen dat men soms bang is om het contact met patiënten verder te verdiepen. Daar spelen allerlei angsten mee: angst om te nauw betrokken te raken bij de patiënt, angst om geclaimd te worden door de patiënt, angst om niet meer aan je overige werk toe te komen, angst om een gesprek af te kappen. Maar dat hoeft helemaal niet zo lastig te zijn. Goed contact maken met je patiënt kan eenvoudig en snel, door altijd bewust oogcontact te maken, en door LSD te gebruiken als stappenplan voor een goed gesprek. 


LSD - methode voor goed contact 

LSD staat voor Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. Het helpt je om structuur te geven aan het gesprek. Met LSD heb je tools voor handen die je kunnen helpen om het contact te versterken zodat je als professional snel kunt achterhalen wat er speelt, en waar je patiënt daadwerkelijk behoefte aan heeft. 


Luisteren - Ik zie je en hoor je 

Wanneer je als zorgprofessional actief luistert, kun je veel informatie ophalen. Wat is er feitelijk aan de hand? Welke emoties hoor ik door in het verhaal? Wat wil de ander me vertellen? 
Tip! Versterk je luisterende houding met non-verbaal gedrag; door af en toe te hummen, door te knikken, en door oogcontact te maken. Dit voelt voor sommigen in het begin wat ‘gemaakt’ of onnatuurlijk, maar dat ongemak wordt ruimschoots goedgemaakt als je merkt welke positieve effecten het heeft op je patiënt. 


Samenvatten - Ik begrijp je

Door samen te vatten geef je het gesprek structuur. Je laat de ander merken dat je hem/haar gehoord hebt, de ander wordt daardoor gerustgesteld. Bovendien controleer je effectief of je de ander goed hebt begrepen. Soms draaien mensen in kringetjes rond, vertellen ze iedere keer hetzelfde maar steeds in andere woorden. Door samen te vatten help je hen te bepalen waar het nu precies om gaat. En je vindt vanzelf aanknopingspunten om door te vragen. 


Tips om goed samen te vatten: 
1. Vat samen in je eigen woorden 
2. Omschrijf ook de emoties die je hoort; hiermee laat je je empathie zien 
3. Vat zo samen dat het niet als absolute waarheid gebracht wordt, maar geef de ander de gelegenheid om te corrigeren of aan te vullen. 


Doorvragen - Ik ben benieuwd

Doorvragen maakt het gesprek effectiever. Je bereikt er meer mee. Met doorvragen kun je vaagheden helder maken, hoofd- en bijzaken scheiden en tegenstrijdigheden oplossen. 
Wanneer iemand in algemeenheden praat blijft het gesprek vaag en kom je niet toe aan waar het nu werkelijk over gaat. Met doorvragen maak je de inhoud concreet. Bijvoorbeeld: ‘Ik hoor u zeggen dat er allerlei dingen gebeurd zijn waardoor u zich niet prettig voelt. Kunt u een gebeurtenis noemen?’ 
Vaak wordt er zoveel verteld dat er een heleboel informatie op tafel ligt. Met doorvragen kun je de hoofdzaken scheiden van de bijzaken: ‘U vertelt dat u last heeft van hoofdpijn, de buurman, en van uw maag. Waar heeft u het meeste last van?’ 
Met name lange verhalen kunnen tegenstrijdigheden bevatten, ook hier kun je met behulp van doorvragen helderheid krijgen: ‘Aan het begin van het verhaal vertelt u dat u hierover een goed gesprek hebt gehad met uw huisarts, nu hoor ik u zeggen dat uw huisarts onvoldoende kennis heeft over uw klachten. Kunt u dat nog wat duidelijker schetsen?’ 


Neem de regie in het gesprek 

De LSD tools helpen je om de regie in het gesprek te nemen. Zo hoef je niet bang te zijn dat je te lang in gesprek bent en kun je invloed uitoefenen op de kwaliteit van het contact. Is een oppervlakkig praatje voor nu voldoende? Prima! Merk je behoefte aan verdieping van het contact? Gebruik LSD en je hebt snel een goed gesprek. 

 

goed gesprek vier handen houden koffiemokken vast

Dit artikel is eerder verschenen op NurseStation en in samenwerking geplaatst.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan met het gebruik van de website gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer info

 

Akkoord