Verpleegkundigen
Nieuws

Het laatste nieuws en de beste tips&tricks voor verpleegkundigen en verzorgenden lees je hier.
< terug

Vanaf 1 april kan de tuchtrechter een beroepsverbod opleggen aan aan zorgverleners in de individuele gezondheidszorg. Dat komt door een wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Dit geldt voor alle BIG-geregistreerde zorgverleners, dus ook voor verpleegkundigen.

Als een tuchtrechter vindt dat een zorgverlener niet geschikt is om het eigen beroep uit te oefenen, of een ander beroep waarbij de zorgverlener patiënten behandelt, kan de tuchtrechter nu een beroepsverbod opleggen. Het beroepsverbod is het zwaarste middel dat een tuchtrechter nu kan opleggen, bijvoorbeeld als een zorgverlener een ernstig zeden- of geweldsdelict, of een levensdelict heeft gepleegd.

Wijziging tuchtrecht

Vóór deze wetswijziging kon de tuchtrechter een BIG-geregistreerde zorgverlener al wel doorhalen in het BIG-register. Dan mag de zorgverlener die uit het BIG-register is geschrapt niet meer zijn beroepstitel gebruiken en geen zelfstandig voorbehouden handelingen verrichten zoals medicatie voorschrijven. Maar de zorgverlener mag nog wel in opdracht en onder toezicht van een BIG-geregistreerde werken. Met een beroepsverbod mag ook dat niet.

 

De wetswijziging zorgt er ook voor dat het tuchtrecht van toepassing kan zijn op gedrag van een BIG-geregistreerde in een ander beroep dan het BIG-beroep, of in zijn privéleven. Het gaat dan om ernstig gedrag dat niet past bij de beroepsuitoefening.
Ten slotte krijgt de inspectie de mogelijkheid om in bijzondere gevallen een beroepsbeoefenaar in afwachting van het oordeel van de tuchtrechter direct op non-actief te stellen.

Bron: Ministerie van VWS

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan met het gebruik van de website gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer info

 

Akkoord