Zorgondernemer
Nieuws

Het laatste nieuws en de beste tips voor zorgondernemers lees je hier.
< terug

De Wet zorg en dwang gaat op 1 januari 2020 in. De bedoeling van de nieuwe Wet zorg en dwang is dat onvrijwillige zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking zo veel mogelijk wordt voorkomen.

vrijheidsbeperking gesloten deuren

Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is 'Nee, tenzij'. Dat wil zeggen dat onvrijwillige zorg, zoals het in deze wet heet, in principe níet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van 'ernstig nadeel'. Onvrijwillige zorg is een allerlaatste optie. Van zorgprofessionals wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de nieuwe werkwijze volgens de Wet zorg en dwang.


Wat is onvrijwillige zorg?

Er is sprake van onvrijwillige zorg als een cliënt of zijn vertegenwoordiger níet instemt met zorg of waartegen de client zich verzet:

 • toedienen vocht, voeding en medicatie, medische handelingen en therapeutische maatregelen;
 • beperking van bewegingsvrijheid (ook fixatie);
 • insluiten (ook separatie);
 • uitoefenen van toezicht op de cliënt (ook toezichthoudende domotica);
 • onderzoek van kleding of lichaam;
 • onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op middelen die het gedrag beïnvloeden (drugs) en op gevaarlijke voorwerpen;
 • controle op drugs;
 • beperking van vrijheid om het eigen leven in te richten, waardoor de cliënt iets moet doen of laten;
 • beperking in het recht op het ontvangen van bezoek.
Alleen bij 'ernstig nadeel' - wat is dat?

Onvrijwillige zorg mag volgens de Wet zorg en dwang in principe níet worden toegepast, tenzij er sprake is van 'ernstig nadeel'. Onder 'ernstig nadeel' wordt het volgende verstaan:

 • de cliënt brengt zichzelf of anderen in levensgevaar;
 • de cliënt brengt ernstig lichamelijk letsel toe;
 • de cliënt brengt ernstige psychische, materiële, immateriële of financiële schade toe;
 • verwaarlozing of ‘maatschappelijk teloorgang van de cliënt of andere;
 • de veiligheid van de cliënt wordt bedreigd;
 • cliënt roept met hinderlijk gedrag deagressie van anderen op;
 • de algemene veiligheid van personen of goederen is in gevaar.
Meer weten over de wet?
Liever een training?

Voor thuiszorg gelden er extra zorgvuldigheidseisen. HappyCampus behandelt in een training voor de thuiszorg alle ins- en outs van deze wetswijziging en slaat de brug naar de praktijk, wat zijn de consequenties voor de thuiszorg? En hoe bereid ik mezelf en mijn collega’s hier op voor? Neem contact op met HappyCampus voor meer informatie.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan met het gebruik van de website gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer info

 

Akkoord