Capaciteitsmanagement in de zorg

03 april 2023

De werkdruk in de zorgsector is al jaren een probleem. Factoren als een vergrijzende bevolking, een toenemende complexiteit van ziektebeelden en een tekort aan gekwalificeerd zorgpersoneel versterken dit. De werkdruk in de zorg is niet alleen schadelijk voor het zorgpersoneel zelf, maar kan ook gevolgen hebben voor de kwaliteit van de zorg en hoge kosten. We kijken nog onvoldoende vooruit, waardoor er soms te veel personeel op de werkvloer staat. En daar komt goed capaciteitsmanagement van pas. 

Capaciteitsmanagement 

Capaciteitsmanagement is het zo effectief en efficiënt mogelijk inzetten van beschikbare middelen en talenten binnen een organisatie. Vooral bij zorgorganisaties is het voeren van een zo optimaal mogelijk capaciteitsmanagement van levensbelang: de zorg heeft structureel te kampen met personeelstekort. Vooral de inzet van goed gekwalificeerd personeel heeft te lijden onder de ontwikkelingen in de huidige arbeidsmarkt. Daarnaast heeft goed capaciteitsmanagement een positief effect op de kosten die een organisatie maakt.  

Vooruitkijken en anticiperen 

Capaciteitsmanagement bestaat uit twee hoofcomponenten: vooruitkijken (lange termijn) en anticiperen (korte termijn). Daarbij moet je rekening houden met vraag (demand) aan de ene kant en aanbod (supply) aan de andere kant. Wanneer je de juiste balans vindt, is het van belang om het capaciteitsmanagementproces voortdurend te monitoren en te evalueren. Op deze manier blijft het efficiënt en voldoet het blijvend aan de doelstellingen van de zorgorganisatie. Capaciteitsmanagement is essentieel om het beschikbare talent zo efficiënt mogelijk in te zetten.  

Laat talent voor jouw zorgorganisatie kiezen 

Goed werkgeverschap is het sleutelwoord wanneer het gaat om goed capaciteitsmanagement.  Enkele tips om als zorgorganisatie talent aan te trekken en te behouden zijn komen hieronder aan bod.  

  • Bied een aantrekkelijke werkomgeving aan door goede arbeidsvoorwaarden te hanteren zoals een marktconform salaris, een pensioenregeling en goede secundaire voorwaarden zoals opleidingsmogelijkheden en flexibele werktijden.  

  • Zorg voor een goede werk-privé balans voor je medewerkers.  

  • Zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving. Zorg voor ergonomische hulpmiddelen op de werkvloer en zorg voor veiligheidsmaatregelen.  

  • Investeer in groei en ontwikkeling van je personeel. Bied mogelijkheden tot ontwikkeling door middel van bijscholing, trainingen en coaching.  

  • Beloon en erken de prestaties van het personeel. Laat zien dat je je medewerkers waardeert door complimenten te geven. Het geven van bonussen en andere vormen van beloning worden ook gewaardeerd.  

  • Creëer een positieve werkcultuur. Laat teamwork, open communicatie en onderling respect de boventoon voeren binnen je organisatie.  

  • Geef je medewerkers de kans om mee te denken, stimuleer de creativiteit en laat ze participeren in de organisatie. 
     

Vang piekmomenten op met een flexibele schil 

Tot slot is het van belang voor zorgorganisaties om te werken met een externe flexibele schil. Tijdens drukke perioden zoals de zomerperiode of in een periode van veel ziekte, is het van belang om goed gekwalificeerd zorgpersoneel achter de hand te hebben. HappyNurse Uitzendbureau kan daarin ondersteunen. Juist in de perioden dat de zorgorganisatie personeel nodig heeft, staan wij voor je klaar. Onze Nurses zijn gekwalificeerd volgens de laatste richtlijnen houden van hun vak.  

Meer weten? 

Meer weten over het inzetten van HappyNurse flexkrachten in jouw zorgorganisatie? Lees er meer over in onze whitepaper, op onze website of stuur een e-mail naar info@happynurse.nl om met ons de mogelijkheden te bespreken.