Zorg van de toekomst in ziekenhuizen: Flexibel, digitaal en gespecialiseerd

02 maart 2023

Gegenereerde tekst door CHATGPT: 

De zorginstellingen in Nederland staan voor een uitdaging. De zorg neemt toe, terwijl de druk niet afneemt. Daarnaast willen zorgprofessionals niet altijd veranderen en is het inkoopniveau van zorginstellingen te laag om te onderhandelen met zorgverzekeraars. Om deze uitdagingen aan te pakken, moeten we ons richten op kansen. Meer inzetten op softskills, gebruik maken van de beste mensen in de flex-pool, een kweekvijver worden en kinderopvang aanbieden, zijn slechts enkele van deze kansen. 

Om de zorgprofessional en het ziekenhuis van de toekomst te realiseren, zijn er een aantal kenmerken waar we ons op moeten richten. Flexibiliteit is een belangrijke eigenschap. Digitalisering is onvermijdelijk en biedt veel mogelijkheden. Daarnaast moeten we ons specialiseren en zorg aanbieden zowel buiten als binnen het ziekenhuis. Thuismonitoring en technische ondersteuning/digitalisering spelen hierin een belangrijke rol. Taakverdeling en functiedifferentiatie zorgen voor een effectievere inzet van zorgprofessionals en het flexibeler zijn in aanbod contracten maakt het aantrekkelijker voor zorgprofessionals om voor een bepaalde instelling te kiezen. 

Een kweekvijver zijn en samenwerking zoeken met ziekenhuizen, bureaus en scholen is belangrijk. Goede kinderopvang die 7 dagen per week 24 uur per dag open is, maakt het voor zorgprofessionals mogelijk om flexibeler te werken. Technologie biedt kansen om de zorg te verbeteren en vernieuwen. Daarnaast is het belangrijk om lef te stimuleren, klinieken meer te focussen en meer landelijk samen te werken. 

Thuismonitoring en telefonische consulten bieden mogelijkheden voor verplaatsing van zorg naar elders. Doorstroom naar de VVT moet beter worden gefaciliteerd. Het toepassen van een landelijk EPD zorgt voor een betere communicatie tussen zorginstellingen en zorgverleners. 

Al deze kenmerken dragen bij aan een ziekenhuis dat flexibeler, digitaal en gespecialiseerd is. Het biedt zorgprofessionals een aantrekkelijke werkplek en zorgt voor betere zorg voor de patiënt. Door in te zetten op kansen en deze kenmerken te implementeren, kunnen we de uitdagingen in de zorginstellingen aanpakken en een zorgzame toekomst creëren.