Toenemende fraude met zorgdiploma's

01 februari 2023

In februari van dit jaar moesten 8 diplomafraudeurs voor de rechter verschijnen. Fraude met zorgdiploma's neemt sterk toe. Ten opzichte van 2021 is het aantal vorige jaar zelfs verdubbeld. Ook andere documentvervalsingen, zoals bijvoorbeeld bij de VOG, zien we terug in de zorg. Dit zijn ernstige zaken, want we hebben te maken met kwetsbare doelgroepen. Onjuist handelen kan levensbedreigend zijn. 

Fraude met zorgdiploma’s 

Het aantal fraudeurs dat zonder diploma in de zorg aan het werk is, blijft stijgen volgens de laatste cijfers van de inspectie IGJ (inspectie Gezondheidszorg en Jeugd). Naast diplomafraude is vervalsing van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een toenemend probleem in de zorg. Daarvan kwamen vorig jaar 11 gevallen aan het licht. Het is volgens het IGJ lastig aan te geven of dit aantal het werkelijke aantal is, of dat het aantal hoger ligt. 

Waarom diplomafraude plegen in de zorg? 

RTL Nieuws is op zoek gegaan naar het antwoord op de vraag waarom er diplomafraude in de zorg wordt gepleegd. Het antwoord ligt op het financiële vlak. Door de tekorten in zorg is het aantal zzp'ers toegenomen. Als zzp'er krijg je vaak een hoger uurloon en als zzp'er kun je veel uren maken. Door de enorme groei aan zzp'ers wordt de controle op diploma’s soms minder goed uitgevoerd. 

Controle moet beter  

De inspectie heeft zorgorganisaties per brief opgeroepen om beter te controleren op valse documenten zoals diploma's en andere papieren. Die controle wordt soms uitbesteed aan bemiddelaars of uitzendbureaus zoals HappyNurse. Maar, zegt de IGJ: "Uiteindelijk blijven de zorgorganisaties zelf verantwoordelijk voor de screening. Daarbij hoort ook de controle op valse documenten".  

HappyNurse en compliancy 

HappyNurse heeft het ABU kenmerk. Dat houdt in dat zorgorganisaties kwaliteit van ons mogen verwachten. We gaan dan ook serieus met dit onderwerp om. Onze vestigingen zijn scherp op echtheidskenmerken als het gaat om diploma's en VOG's. Bij twijfel wordt de aanvraag direct afgewezen: een Nurse mag pas starten wanneer alles in orde is. Heeft de vestiging vragen? Dan biedt het hoofdkantoor in Den Haag ondersteuning. 

Compliancy Officer 

Op hoofdkantoor van HappyNurse is de compliancy officer verantwoordelijk voor de eerste screening bij nieuwe aanvragen. Wanneer iemand na 2006 een diploma in de zorg heeft behaald, heeft deze persoon automatisch een DUO-certificering. HappyNurse vraagt dit certificaat altijd op bij indiensttreding. Klopt er iets niet aan dit certificaat? Dan wordt de inschrijving afgekeurd. Met zorgdiploma's van voor 2006 is het lastiger. 

Zzp’ers in de zorg 

Nurses die in loondienst via HappyNurse aan het werk zijn, staan altijd onder toezicht op de werkvloer. Bij zzp’ers is dat anders: zij mogen wel zonder toezicht aan de slag. Vandaar dat onze eisen voor zzp’ers nóg hoger liggen. Naast alle benodigde papieren vragen wij ook altijd minstens één referent op. Door alle controles wordt het steeds moeilijker gemaakt om te frauderen met zorgdiploma's. 

Afdeling Legal 

In geval van twijfel neemt HappyNurse contact op met de Inspectie. Daar is een lijst beschikbaar met ruim 150 namen van mensen die bekend staan vanwege diplomafraude. Is er onverhoopt toch een signalering dat de papieren niet kloppen en de Nurse al aan het werk is? Dan komt onze afdeling Legal in actie. 

Procedure HappyNurse bij vervalste diploma’s  

HappyNurse hanteert de volgende procedure wanneer fraude met een zorgdiploma of ander document is gesignaleerd: 

  • We confronteren de vermeende fraudeur met de geconstateerde feiten en omstandigheden 

  • Afhankelijk van de reactie en de geloofwaardigheid daarvan, beëindigen we per direct de samenwerking met de fraudeur door de overeenkomst van opdracht te beëindigen 

  • We lichten de opdrachtgever in  

  • Bij diploma fraude doen we aangifte bij de politie (feitelijk is er sprake van valsheid in geschifte, fraude, oplichting) 

  • HappyNurse doet een melding bij het IGJ 

Vragen over onze werkwijze? Neem contact op! 

Heeft u vragen over onze werkwijze als het gaat om het onderscheppen van diplomafraude? Neem dan contact op met onze afdeling Support op telefoonnummer 070 - 2622229 of stuur een e-mail met uw vragen naar info@happynurse.nl.