Scroll down for more information

Opdrachten
voor ZZP’ers

HappyNurse kan jou als ZZP’er bemiddelen naar opdrachtgevers en zorgen voor administratieve ondersteuning daarbij. Bij de vestiging bij jou in de buurt kun je meer informatie krijgen.

Contactformulier
X

Neem met mij contact op:

Invalid Input

Geen zorgen: wij gaan veilig met je gegevens om. Dat lees je in ons privacybeleid.

Er komt een HKZ-keurmerk voor ZZP’ers in de zorg, dat de komende jaren ingevoerd en verplicht wordt. Hier vind je relevante achtergrondinformatie over het keurmerk en een samenvatting aan van de inhoud van het keurmerk.

 

Een ZZP’er in de zorg heeft een aantal verantwoordelijkheden. Een ZZP’er claimt IB-ondernemerschap bij de belastingaangifte en belooft daarmee plechtig ondernemer te zijn voor de inkomstenbelasting. Hij/zij zal dus moeten voldoen aan de ondernemerscriteria die de fiscus stelt.

Daarnaast is op 1 januari 2016 de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht geworden. ZZP’ers in de zorg worden als ‘solistisch werkende zorgverleners’ voor het eerst genoemd in deze kwaliteitswet en moeten voldoen aan de eisen die aan hen gesteld worden.

 

De eisen vanuit zowel fiscale wetgeving als vanuit de Wkkgz zijn vertaald naar dit HKZ-keurmerk. Het HKZ-keurmerk voor ZZP’ers in de zorg richt zich op verpleegkundigen en verzorgenden van niveau 3 tot en met 6. Heb je als ZZP’er het HKZ-keurmerk, dan laat je zien dat je voldoet aan de wet- en regelgeving. Dat geeft opdrachtgevers zekerheid dat je een zorgverlener bent die zijn zelfstandigheid en professioneel handelen serieus heeft geregeld. Overigens blijft het natuurlijk aan de opdrachtgever of hij voor het desbetreffende werk een ZZP’er kan en wil inzetten.

 

Als ZZP’ers in de zorg moet je om het keurmerk te behalen, een aantal vragen beantwoorden en verschillende zaken aantonen via een digitaal portaal. Een certificerende instelling zal onafhankelijk beoordelen of je aan alle eisen voldoet en bepalen of je het keurmerk behaalt.

Hieronder tref je een samenvatting aan van de vragen die je kunt verwachten.

 1. Visie en doelen

Aan de zorgverlener wordt gevraagd:

 • Te beschrijven welke zorg- en dienstverlening hij/zij levert;
 • Te beschrijven waarom hij/zij als ondernemer in de zorg is gaan werken;
 • Te beschrijven wat de grenzen aan zijn zorg- en dienstverlening zijn;
 • Aan te geven hoe hij anderen informeert over zijn zorg- en dienstverlening;
 • Zijn/haar doelen als zorgverlener en als ondernemer te beschrijven;
 • Of hij/zij systematisch zijn/haar doelen evalueert en zo nodig bijstelt.
 1. Risico’s en mogelijkheden

Dit betreft continuïteit van de zorg- en dienstverlening, cliënt/patiëntveiligheid, informatiebeveiliging, privacy van opdrachtgevers en cliënten, gebruik van medische apparatuur, werkomgeving, de geregistreerde incidenten en klachten in de afgelopen periode, eigen veiligheid, benodigde verzekeringen, opdrachtgeverschap aan derden

Aan de zorgverlener wordt gevraagd:

 • Te laten zien dat hij/zij regelmatig en systematisch de risico’s ten aanzien van zijn/haar zorg- en dienstverlening inventariseert;
 • Te laten zien dat hij/zij maatregelen neemt ter beheersing van de risico’s of zo nodig kan motiveren waarom hij/zij op (een aantal) geïnventariseerde risico’s geen maatregelen neemt;
 • Te laten zien welke kansen hij/zij benut.
 1. Professioneel handelen

Aan de zorgverlener wordt gevraagd:

 • Aan te tonen dat hij/zij bevoegd en bekwaam is;
 • Aan te tonen dat hij/zij voldoet aan relevante wet- en regelgeving en sector gebonden eisen, richtlijnen en afspraken, in het bijzonder de Wkkgz;
 • Aan te tonen hoe hij/zij zich op de hoogte houdt van actuele ontwikkelingen op zijn/haar werkgebied;
 • Aan te tonen hoe hij/zij de beoordeling van zijn/haar zorg- en dienstverlening heeft georganiseerd;
 • Leert van incidenten;
 • Welke afspraken hij/zij maakt met zijn/haar opdrachtgever over klachten en incidenten en over dossiervorming.
 1. Ondernemerschap

De zorgverlener voldoet aan alle relevante eisen voor ondernemerschap voor ZZP’ers. Dit betreft ten minste de volgende onderwerpen: continuïteit, ondernemersrisico, bedrijfsvoering/bedrijfsomvang en zelfstandigheid.

Aan de zorgverlener wordt gevraagd aan te tonen dat hij/zij zich als ondernemer opstelt. Dit kan hij/zij doen door aan te tonen dat hij/zij:

 • Zich presenteert als ondernemer;
 • Zich gedraagt als ondernemer;
 • Voor zijn/haar inkomsten grotendeels afhankelijk is van zijn/haar inkomen uit onderneming;
 • Aan te tonen dat hij/zij is ingeschreven bij de KvK;
 • Meerdere opdrachtgevers heeft;
 • Regelmatig zijn/haar ondernemersrisico’s inventariseert, daar maatregelen op neemt of kan motiveren als hij/zij daar geen maatregelen op neemt.
 1. Lerende manier van werken (verbeteren)

Aan de zorgverlener wordt gevraagd:

 • Hoe hij/zij signalen ten aanzien van zijn/haar zorg- en dienstverlening verzamelt;
 • Hoe hij/zij evalueert met opdrachtgevers over zijn/haar zorg- en dienstverlening;
 • Of hij/zij op basis hiervan een verbetercyclus heeft.

Goede zorg door ZZP'ers

 

hKZ-Keurmerk

De voordelen van een HKZ-keurmerk voor zelfstandige zorgverleners (ZZP’ers). Download hier de folder.

ABU