Veelgestelde vragen

Wij hebben al veel vragen hier beantwoord. Een andere vraag? Neem dan gerust contact op met een HappyNurse vestiging bij jou in de buurt.

Algemene vragen

Heb je een zorgopleiding gedaan? Mail dan jouw gegevens naar info@happynurse.nl. Dan sturen we jouw gegevens door naar een vestiging bij jou in de buurt. We doen ons best om binnen 1 werkdag contact met je op te nemen.

Wij verzorgen voor ZZP'ers opdrachten bij zorginstellingen en zetten in HappyNurse Thuiszorg zelf ook ZZP'ers in, voornamelijk voor blok-, nacht- en 24-uurszorg.

Ten eerste is inschrijven bij HappyNurse gratis. Verder nemen wij je veel administratie uit handen door jouw facturen aan opdrachtgevers te maken, op basis van jouw urenregistratie. Onze urenregistratie is digitaal, gemakkelijk en snel. Je hoeft zelf geen acquisitie te doen want wij hebben mooie opdrachtgevers en opdrachten voor je. HappyNurse heeft een goede naam in de markt en veel verschillende opdrachtgevers; daar profiteer jij als zzp'er van mee. Via de VanDoen Academie kun je voordelig en snel allerlei trainingen op jouw vakgebied volgen. En HappyNurse houdt je ook goed op de hoogte als het gaat over de meest actuele wet- en regelgeving voor zzp'ers in de zorg. Kortom: liever werken via HappyNurse is professioneel en met plezier werken in de zorg.

Conform de CAO voor uitzendkrachten kunt u een ingehuurde Verpleegkundige na 1040 uur van HappyNurse overnemen. Indien u de Verpleegkundige al eerder in dienst wilt nemen, geldt een overnamevergoeding die onze vestigingsmanager voor u kan berekenen en aanbieden. Wij hanteren daarvoor een vaste formule die de vergoeding bepaalt voor de uren die wij als gevolg van de overname niet meer aan u kunnen leveren (gemaximeerd op 1040 uur).

Als u onze tarieven beoordeelt en vergelijkt met uw eigen personeelskosten, is het belangrijk dat u niet alleen kijkt naar de directe personeelskosten ofwel het bruto-uurloon van uw medewerkers. Naast salaris brengt uw vaste personeel ook allerlei indirecte kosten en risico’s met zich mee. In onze tarieven zijn de volgende kosten en risico’s verdisconteerd:

sociale lasten

doorbetaling bij (langdurig) ziekteverzuim

kosten van inhuur van vervangende medewerkers in geval van ziekteverzuim

wervingskosten

personeels- en salarisadministratiekosten

opleidingstijd en -kosten

ontslagrisico bij niet functioneren of personeelsoverschot en alle bijkomende kosten

risico van langdurige afwezigheid door ziekte of zwangerschap

risico van overschot aan vast personeel door fluctuaties in de zorgvraag

risico van tekort en vervanging van personeel door compensatie van overwerktijd

het risico een medewerker met 0-urencontract na drie maanden voor het gemiddeld aantal gewerkte uren in vaste dienst te moeten nemen en flexibiliteit te verliezen

bureaumarge voor onze bemiddelings- en planningsactiviteiten

Over het algemeen rekenen wij een factor over het bruto uurloon. Maar wij kunnen u ook per functieniveau vaste tarieven aanbieden. Of zelfs all-in tarieven waarin BTW en ORT-toeslag zijn opgenomen. Wij berekenen aan onze uitzendkrachten de gewerkte ORT door en dat doen wij ook in onze tarieven, conform de regels van de CAO van uw instelling. Indien wij een ZZP’er bemiddelen, rekenen wij voor onze bemiddelingsinspanningen een toeslag per uur op het uurtarief van de ZZP’er.

U kunt bij HappyNurse gespecialiseerde Verpleegkundigen, algemeen Verpleegkundigen, Verzorgenden IG, Verzorgenden C, Helpenden Plus en Helpenden tijdelijk inhuren.

HappyNurse is net als elk bedrijf BTW-plichtig. Wij zijn conform wet en regelgeving verplicht u over onze tarieven BTW in rekening te brengen en dragen deze ook af aan de fiscus.

Elke (thuis)zorgondernemer runt zijn eigen bedrijf. En dus heeft iedere (thuis)zorgondernemer er belang bij dat zijn of haar business goed loopt. Maar van concurrentie is geen sprake. Je werkt geregeld samen en in de franchiseformule is ook geregeld dat als je samenwerkt de opbrengsten ook 50/50 verdeeld worden. Iedereen heeft dan ook belang bij goede samenwerking onderling. Want wie niet delen kan, kan ook niet vermenigvuldigen! Er geldt: 50% is meer dan niets. Het is daarnaast zo dat hoe meer (thuis)zorgondernemers er zijn, hoe meer bekendheid de formule in een bepaald gebied heeft. En dat is gunstig voor iedere (thuis)zorgondernemer.

Als Franchisenemer ben je zelf verantwoordelijk voor het acquireren van klanten (uitzendbureau) en cliënten (thuiszorg) via verwijzers en ook voor het rekruteren van Verpleegkundigen en Verzorgenden. In de introductietraining leren we je goed hoe je dat het beste kunt doen. En daar moet je ook geld aan besteden door het plaatsen van advertenties, door het doen van acties enzovoorts. Maar HappyNurse is natuurlijk ook een bekend merk in de markt van Verpleegkundigen en de zorg in het algemeen. En dat heeft het effect dat er spontaan aanmeldingen komen van klanten/cliënten en Verpleegkundigen en Verzorgenden. Deze zet HappyNurse direct door naar de vestiging die het dichtst in de buurt is van de cliënt of de Verpleegkundige of Verzorgende. HappyNurse heeft voor het uitzendbureau bovendien een zogenoemd ‘National Accountmanagement Team’. Zij acquireren grote klanten en ondersteunen bij aanbestedingen. Indien een national account, een grote klant, wordt gecontracteerd wordt deze verdeeld onder de vestigingen die het dichtst bij de locaties van de klant zitten.

Als je franchisenemer wordt bij HappyNurse is het goed om het door ons aangereikte exploitatiemodel goed voor jezelf en met je eigen gegevens en verwachtingen in te vullen. Dit model kun je ook jaarlijks opnieuw gebruiken als planning en begroting voor je eigen vestiging. HappyNurse kan een model ondernemersplan ter beschikking stellen wat je naar eigen inzicht en met eigen gegevens nader kunt invullen indien je dat wenst of nodig hebt voor een partij van wie je afhankelijk bent (bijvoorbeeld een financier). Voor HappyNurse volstaat dat je het exploitatiemodel doorgrond en hanteert als eigen ondernemingsplanning.

Je kunt (thuis)zorgondernemer worden door je CV en je motivatie op te sturen. Vervolgens wordt je gebeld voor een eerste korte intake. Dan plannen we een kennismakingsgesprek. Het kennismakingsgesprek duurt een uur en daarin wordt je globaal uitgelegd hoe het ondernemen bij HappyNurse in elkaar zit. Je kunt dan al je vragen stellen. Als je daarna enthousiast bent, en je omgeving ook, volgt een tweede gesprek over het contract en over de financiële exploitatie. Daarna kan er een persoonlijkheidstest worden gedaan om te kijken waar je kwaliteiten liggen en of die passen in het profiel van franchisenemer, of dat er punten zijn waarop je begeleiding nodig zult hebben. Daarna besluiten jij en HappyNurse of de samenwerking van start kan gaan en wordt de franchiseovereenkomst ondertekend. Je volgt vier weken de introductietraining bij HappyNurse om goed beslagen ten ijs te komen als je eigen bedrijf start.

Als je je aansluit bij de HappyNurse Formule, start je als zelfstandig ondernemer je eigen bedrijf op. Dat kan een uitzendbureau voor verpleegkundig personeel zijn of een wijkteam. Je maakt daarbij gebruik van het concept, de middelen en de werkwijzen van HappyNurse. In feite stap je op een rijdende trein omdat heel veel al voor je is geregeld en ontwikkeld en de naamsbekendheid er al is. Je kunt een vliegende start maken en van alles wat al ontwikkeld is gebruik maken, en daarmee committeer je je aan de werkwijze van de formules van HappyNurse. Vrijheid in gebondenheid zou je zeggen.

Om met een HappyNurse uitzendbureau of wijkteam te kunnen beginnen is een beperkte investering nodig van € 6.000. Daarvoor krijg je ook een uitgebreide aanvangstraining van een aantal weken waarin we je helpen om te starten met je nieuwe zorgbedrijf. Je moet er rekening mee houden dat je gedurende een beperkte aanvangsperiode nog geen inkomsten genereert. Volgens onze voorzichtige exploitatieprognoses kun je onder normale omstandigheden binnen een jaar je investeringen terugverdienen. In onze formule heb je nog kosten die gepaard gaan met je eigen vestiging en gebied maar heb je verder geen kosten voor systemen, verloning en facturering, marktonderzoek, juridische ondersteuning of trainingen, ook niet als je bedrijf op volle sterkte is. Wij zorgen voor alle ondersteunende processen zodat jij je op Nurses en je cliënten kunt richten en je eigen zorgbedrijf op kunt bouwen.

HappyNurse neemt veel administratieve taken uit handen. Dit wordt centraal voor alle vestigingen op ons kantoor in Den Haag gedaan. De hele loonadministratie bijvoorbeeld en de facturering, debiteurenbeheer. Ook de ontwikkeling van marketingmiddelen wordt centraal gedaan. En dat wat ontwikkeld is komt in de zogenoemde HappyShop te staan. Daaruit kun je je spullen gewoon bestellen en direct met Ideal betalen. Maar er worden ook grotere acties voorbereid om onze naamsbekendheid verder te vestigen en daar kun je dan aan deelnemen. Op het hoofdkantoor is ook een juridische afdeling die ondersteuning biedt en alle zaken rondom contracten regelt. Alle wet- en regelgeving wordt centraal bijgehouden en veranderingen zo nodig centraal geïmplementeerd en overgebracht aan de franchisenemers.

Een wijkteam bij HappyNurse Thuiszorg kun je alleen beginnen als je een afgerond HBO-V diploma hebt. Bij ons volg je naast de introductietraining ook nog een leergang voor excellente wijkverpleging.

Voor het starten van een uitzendbureau van HappyNurse in jouw regio, hoef je niet per se over een zorgopleiding te beschikken. Wel is het dan handig als je een achtergrond in uitzenden of personeelsmanagement hebt en een grote affiniteit met de zorg.

HappyNurse biedt in principe geen financiële ondersteuning aan Franchisenemers. Wel kan HappyNurse je adviseren en goede partijen aandragen van wie zij weet dat ze financieel kunnen ondersteunen door het beschikbaar stellen van (flexibele) kredieten bijvoorbeeld. Maar je kunt daarvoor ook eigen adviseurs inschakelen.

Op de website vind je alle locaties van HappyNurse, zowel de uitzendbureaus als de wijkteams. Je kunt altijd vrijblijvend eens contact zoeken met een van de franchisenemers van HappyNurse en vragen naar hun ervaringen. Realiseer je wel, franchisenemers zijn altijd erg druk, dus vraag even of het gelegen komt. Of kijk hier al eens achter de schermen bij de franchisenemers: http://www.youtube.com/watch?v=tohLPvno9F4&feature=youtu.be

Als je met een uitzendbureau begint dan kun je dat vanuit huis beginnen. Je hoeft dus geen kosten te maken voor een werkplek. Dat mag wel, het is je eigen keuze, maar het hoeft niet. Je kunt volledig digitaal werken, je klanten bezoeken en kandidaten thuis of onderweg ontmoeten. Na je training van vier weken start je echt en dan ga je HappyNurse € 184 per week betalen aan een vaste vergoeding. Daarvoor ben je helemaal ingeregeld in alle systemen en krijg je alle ondersteuning. Zodra je omzet gaat maken betaal je 30% over je bruto marge, het verschil tussen de verkoopprijs en de kosten van het personeel. Verder betaalt iedereen over de omzet in totaal nog 1,24% voor factoring. Dat wil zeggen dat de facturen aan klanten worden overgenomen door een factoringmaatschappij, die de betalingen van de klanten ook verzekert. Het is dus in feite een kredietverzekering. Tot slot heb je exploitatiekosten, zoals je auto, een telefoon, marketingmaterialen, wervingskosten en kantoormaterialen.

We hebben alle inkomsten en alle kosten verwerkt in een exploitatiemodel waarin je precies kunt zien wat je te wachten staat. Dit komt aan de orde in je tweede gesprek met HappyNurse.

Als je gekwalificeerd bent voor zowel een wijkteam als voor een uitzendbureau (je bent in het bezig van een HBO-V diploma), dan kun je in de eerste instantie nog oriënterend met ons van gedachten wisselen over het beginnen van een uitzendbureau of een wijkteam bij HappyNurse. Op enig moment moet je een keuze maken voor een van de twee. Er zitten verschillende aspecten aan een uitzendbureau (zakelijker, meer op afstand van de zorg, business-to-business) en een wijkteam (leidinggevend, eindverantwoordelijk voor zorg, dicht bij de zorg, business-to-consumer) die moeten passen bij waar jij goed in bent en gelukkig van wordt. Want niet alleen onze Nurses moeten Happy zijn, dat geldt ook voor jou als ondernemer.

Als je (thuis)zorgondernemer wordt van HappyNurse, start je als zelfstandig ondernemer je eigen bedrijf op, een uitzendbureau of een thuiszorg wijkteam, en daarbij gebruik je het concept, de middelen en de werkwijzen van HappyNurse, de franchisegever. In feite stap je op een rijdende trein omdat heel veel al voor je geregeld en ontwikkeld is en de naamsbekendheid er al is. Maar toch begin je voor jezelf. Veel bedrijven werken zo, denk aan MacDonalds, Hema, Starbucks, Olympia uitzendbureau, Privazorg, et cetera.

HappyNurse heeft formeel de Nurses in dienst en beheerst de personele risico's. Wij verzekeren ook tegen debiteurenrisico. Je hebt in de hand hoeveel (commercieel) risico je wilt lopen, dat bepaal je zelf. Als je om wat voor reden dan ook onvoldoende omzet weet te genereren, of als je niet efficiënt werkt of niet voldoende marge incalculeert, dan hou je onvoldoende inkomen over. Ook op deze risico's heb je zelf invloed. Als je als HappyNurse-ondernemer gewoon hard en integer werkt, zijn de risico's heel beperkt.

Als je met een uitzendbureau begint dan kun je dat vanuit huis beginnen. Je hoeft dus geen kosten te maken voor een werkplek. Dat mag wel, het is je eigen keuze, maar het hoeft niet. Je kunt volledig digitaal werken, je klanten bezoeken en kandidaten thuis of onderweg ontmoeten. Na je training van vier weken start je echt en dan ga je HappyNurse € 195 per maand betalen aan een vaste vergoeding. Daarvoor ben je helemaal ingeregeld in alle systemen en krijg je alle ondersteuning. Zodra je omzet gaat maken betaal je 30% over je bruto marge, het verschil tussen de verkoopprijs en de kosten van het personeel. Verder betaalt iedereen over de omzet in totaal nog 1,24% voor factoring. Dat wil zeggen dat de facturen aan klanten worden overgenomen door een factoringmaatschappij, die de betalingen van de klanten ook verzekert. Het is dus in feite een kredietverzekering. Tot slot heb je exploitatiekosten, zoals je auto, een telefoon, marketingmaterialen, wervingskosten en kantoormaterialen.

We hebben alle inkomsten en alle kosten verwerkt in een exploitatiemodel waarin je precies kunt zien wat je te wachten staat. Dit komt aan de orde in het vervolggesprek met HappyNurse.

Wij bieden op basis van onze jarenlange kennis en ervaring advies hoe jij je zorgbedrijf kunt op- en uitbouwen. Wij ondersteunen en dragen zo veel mogelijk bij aan jouw succes. Je kunt daardoor snel je zorgbedrijf en je eigen inkomen opbouwen, dat in de loop van de tijd ook kan oplopen. Wij verzorgen onder meer: verloning van de Nurses en afdrachten van werkgeverslasten en premies, opleidingen en trainingen, facturatie en declaratie, debiteurenbeheer, marketing voor landelijke naamsbekendheid, de ontwikkeling van HappyNurse gebruiks- en marketingmiddelen, commerciële en juridische ondersteuning en advies. Jij richt je op jouw lokale wijk of regio en op jouw Nurses en cliënten.

Vragen over ZZP

Om ZZP'er te worden in de zorg moet je behoorlijk wat regelen. Je wordt zelfstandig ondernemer en daar komt wel het nodige bij kijken. Zoals:

Je inschrijven in de Kamer van Koophandel,

De ondernemerscheck doen op de website van de belastingdienst,

Een BTW-vrijstelling of BTW-nummer aanvragen,

Een Verklaring Omtrent Gedrag (een VOG) aanvragen,

Een actueel overzicht van je bekwaam- en bevoegdheden in voorbehouden en risicovolle handelingen opstellen,

Een bedrijfs- en/of beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluitenJe inschrijven in het kwaliteitsregister van V&VN kwaliteitsregister.venvn.nl,

Een klachtenprocedure opstellen en je aansluiten bij een erkende geschillencommissie,

Een ondernemersplan opstellen,

Een logo en bedrijfsmiddelen zoals visitekaartjes en briefpapier ontwikkelen,

En natuurlijk de papieren en administratie rondom jouw vakgebied,

HappyNurse organiseert met enige regelmaat informatiebijeenkomsten en trainingen voor (aanstaande) ZZP'ers.

Het HKZ-certificaat voor ZZP'ers in Zorg en Welzijn regelt dat onafhankelijk is vastgesteld dat je als ZZP'er voldoet aan de eisen van de fiscus en de eisen van de Wkkgz. HappyNurse geeft elke ZZP’er de tijd om het keurmerk te behalen. We starten daarbij met de ZZPers die voor onze eigen thuiszorgteams werken. Per 1 januari 2020 zal het keurmerk verplicht worden voor nieuwe ZZPers die voor onze Thuiszorgteams werken. Per 1 juni 2020 wordt het keurmerk verplicht voor alle ZZPers die voor onze Thuiszorgteams werken. Voor ZZPers die wij bemiddelen naar andere opdrachtgevers, geldt de HKZ-eis alleen als de betreffende opdrachtgever daar om vraagt.

HappyNurse kan veel administratie voor je uit handen nemen, zoals overeenkomsten en leveringsvoorwaarden voor je opstellen, een eenvoudige urenregistratie verzorgen en je facturen voor je opstellen en innen. HappyNurse maakt het je zo makkelijk mogelijk zodat jij je kunt concentreren op zorgverlenen.

HappyNurse kan niet je boekhouding (BTW-aangiften, inkomsten belasting, jaarrekening et cetera) voor je verzorgen, daarvoor dien je een administratiekantoor in te schakelen. Bij Peer Administratie (peeradministratie.nl) krijg je als je via HappyNurse werkt, korting op je boekhouding. Vraag je contactpersoon op een van onze vestigingen naar de mogelijkheden.

In principe hoeft een Verpleegkundige of Verzorgende IG met een BIG-registratie geen BTW in rekening te brengen indien zorg verleend wordt. Als je andere activiteiten dan zorgactiviteiten declareert, bijvoorbeeld trainen of advies, dan moet je wél BTW rekenen. Je kunt bij de Belastingdienst onderzoeken of jij BTW-plichtig bent of een vrijstelling kan krijgen. HappyNurse maakt voor jou de factuur op die je aan de opdrachtgever moet sturen. Je geeft eenmalig aan of je BTW in rekening gebracht wilt hebben of niet. Als je geen BTW hoeft te rekenen moet je HappyNurse de BTW-vrijstelling van de Belastingdienst sturen. Als je wél BTW moet rekenen, moet je je BTW-nummer aan HappyNurse doorgeven.

Als je je als ZZP'er wilt inschrijven voor bemiddeling, dan dien je aan te leveren:

 • Een geldig identiteitsbewijs (alleen laten zien)
 • Een geldig actueel inschrijvingsbewijs bij de kamer van koophandel
 • De ondernemerscheck van de Belastingdienst waaruit blijkt dat de ZZP’er waarschijnlijk ondernemer is voor de inkomstenbelasting - https://www.belastingdienst-ondernemerscheck.nl
 • Een Btw-vrijstellingsbewijs of Btw-nummer
 • Een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) niet ouder dan 2 jaar
 • Een geldige inschrijving in het BIG-register (vanaf niveau 4 verplicht)
 • Alle relevante en geldige diploma’s
 • Een actueel overzicht van bekwaamheid van voorbehouden en risicovolle handelingen
 • Beoordelingen/referenties van zorginstellingen en/of individuele cliënten (bij elke opdrachtgever waar 100 uur of meer gewerkt is via HNB, beoordeling opvragen)
 • Een geldige (van het lopende kalenderjaar) bedrijfs- en/of beroepsaansprakelijkheids-verzekering die zowel zaakschade als persoonlijke schade dekt van minimaal € 500.000,- met een specifieke dekking voor intramurale en extramurale zorg, inclusief betaalbewijs
 • Een bewijs van inschrijving in het register van V&VN - https://kwaliteitsregister.venvn.nl (€ 67,00 per jaar)
 • Een klachtenprocedure
 • Bewijs van aansluiting bij een erkende geschillencommissie

N.B. Klachtenprocedure en aansluiting bij een geschillencommissie kan bij onder meer:

Quasir - https://www.quasir.nl SoloPartners - https://www.solopartners.nl Erisietsmisgegaan.nl. - https://erisietsmisgegaan.nl

Wenselijk, niet verplicht:

 • Kopie van de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Een zakelijke bankrekening
 • Een zakelijk administratiekantoor

Wacht niet langer en schrijf je in bij happynurse

Schrijf je direct in