Scroll down for more information

Veelgestelde
vragen

Wij hebben al veel vragen hier beantwoord. Een andere vraag? Neem dan gerust contact op met het wijkteam of de uitzendvestiging in de buurt.
Filter op categorie:

Als u onze tarieven beoordeelt en vergelijkt met uw eigen personeelskosten, is het belangrijk dat u niet alleen kijkt naar de directe personeelskosten ofwel het bruto-uurloon van uw medewerkers. Naast salaris brengt uw vaste personeel ook allerlei indirecte kosten en risico’s met zich mee. In onze tarieven zijn de volgende kosten en risico’s verdisconteerd:

 • sociale lasten
 • doorbetaling bij (langdurig) ziekteverzuim
 • kosten van inhuur van vervangende medewerkers in geval van ziekteverzuim
 • wervingskosten
 • personeels- en salarisadministratiekosten
 • opleidingstijd en -kosten
 • ontslagrisico bij niet functioneren of personeelsoverschot en alle bijkomende kosten
 • risico van langdurige afwezigheid door ziekte of zwangerschap
 • risico van overschot aan vast personeel door fluctuaties in de zorgvraag
 • risico van tekort en vervanging van personeel door compensatie van overwerktijd
 • het risico een medewerker met 0-urencontract na drie maanden voor het gemiddeld aantal gewerkte uren in vaste dienst te moeten nemen en flexibiliteit te verliezen
 • bureaumarge voor onze bemiddelings- en planningsactiviteiten

Over het algemeen rekenen wij een factor over het bruto uurloon. Maar wij kunnen u ook per functieniveau vaste tarieven aanbieden. Of zelfs all-in tarieven waarin BTW en ORT-toeslag zijn opgenomen. Wij berekenen aan onze uitzendkrachten de gewerkte ORT door en dat doen wij ook in onze tarieven, conform de regels van de CAO van uw instelling. Indien wij een ZZP’er bemiddelen, rekenen wij voor onze bemiddelingsinspanningen een toeslag per uur op het uurtarief van de ZZP’er.

HappyNurse is net als elk bedrijf BTW-plichtig. Wij zijn conform wet en regelgeving verplicht u over onze tarieven BTW in rekening te brengen en dragen deze ook af aan de fiscus.

Een ZZP'er moet aan een flink aantal eisen voldoen. Als zij als zelfstandig door de Belastingdienst worden beschouwd (en dat kunnen zij zelf toetsen door de ondernemerstest op de website van de Belastingdienst in te vullen), dragen zij zelf hun sociale lasten en eventueel BTW af die in hun tarief zit verdisconteerd. U heeft zekerheid nodig dat zij dit ook daadwerkelijk doen en op een goede manier. Zij dienen ook een inschrijving in de Kamer van Koophandel te hebben alsmede een BTW-nummer. Verder is het vanzelfsprekend van belang dat hun kwalificaties op orde zijn en dat zij hun ondernemerschap serieus nemen en hun zaken goed regelen.

Het is ook belangrijk om een goede overeenkomst met ZZP'ers te sluiten, zodat de ZZP'er voor eigen risico en verantwoordelijkheid handelt en bijvoorbeeld in geval van ziekte zelf voor vervanging zorgt, om te voorkomen dat de belastingdienst u als werkgever beschouwt en u het risico loopt achteraf alsnog aangeslagen te worden voor werkgeverslasten over het tarief dat u de ZZP'er heeft betaald. Dit komt met enige regelmaat voor waardoor u als opdrachtgever gedupeerd kunt raken.

Tot slot ontvangt u van de ZZP'ers die u contracteert afzonderlijke facturen. Dat betekent een grote administratieve last voor uw organisatie.

HappyNurse kan u veel tijd en risico's besparen door de ZZP'ers vooraf te selecteren en hun portefeuilles grondig te controleren en alle administratie voor u te regelen.

U kunt bij HappyNurse gespecialiseerde verpleegkundigen, algemeen verpleegkundigen, verzorgenden IG, verzorgenden C, helpenden plus en helpenden tijdelijk inhuren.

Conform de CAO voor uitzendkrachten kunt u een ingehuurde verpleegkundige na 1040 uur van HappyNurse overnemen. Indien u de verpleegkundige al eerder in dienst wilt nemen, geldt een overnamevergoeding die onze vestigingsmanager voor u kan berekenen en aanbieden. Wij hanteren daarvoor een vaste formule die de vergoeding bepaalt voor de uren die wij als gevolg van de overname niet meer aan u kunnen leveren (gemaximeerd op 1040 uur).

ABU
ISO 9000
SNCU
Actiz
Erkend leerbedrijf