Scroll down for more information

Veelgestelde
vragen

Wij hebben al veel vragen hier beantwoord. Een andere vraag? Neem dan gerust contact op met het wijkteam of de uitzendvestiging in de buurt.
Filter op categorie:

Indien je verpleegkundige bent en je BIG-registratie is verlopen, dan kun je bij HappyNurse ingezet worden als verzorgende IG maar niet als verpleegkundige. Je mag alleen risicovolle of voorbehouden handelingen uitvoeren waarvoor je aantoonbaar bewkaam bent. Je kunt bij HappyNurse je BIG-registratie weer behalen via onze HappyCampus.

 

Zo zit het met de BIG-registratie:

Indien een opleiding tot verpleegkundige goed wordt afgerond volgt inschrijving in het BIG-register. Het is verplicht om eens per vijf jaar in het BIG-register te herregistreren (in 2014 voor het eerst). Om te kunnen herregistreren moet je minimaal 2080 uur hebben gewerkt in de voorgaande vijf jaar, waarbij er geen onderbrekingen van langer dan twee jaar zijn geweest. Voldoe je niet aan deze eis, dan moet de Beroepsinhoudelijke Verpleegkundige Citotoets behaald worden om te kunnen herregistreren. Daarvoor moeten alle of bepaalde opleidingsonderdelen opnieuw gevolgd worden (individueel bepaald) bij een erkend opleidingsinstituut.

 

Verpleegkundigen met een geldige BIG-registratie zijn bevoegd voorbehouden handelingen uit te voeren als deze in opdracht van een zelfstandige beroepsoefenaar worden uitgevoerd en op voorwaarde dat de Verpleegkundige bekwaam is. Bekwaam houdt in dat er a) inzicht is in de effecten van de handeling, b) de verpleegkundige weet hoe te handelen als er iets mis gaat en c) de actuele praktische vaardigheid heeft in de handeling.
Na de opleiding zijn ervaring en regelmatige training noodzakelijk om bekwaam te blijven. De HappyCampus van HappyNurse organiseert wekelijks trainingen in voorbehouden handelingen waarin zowel de actuele theorie en protocollen worden behandeld als een skills lab beschikbaar is voor het oefenen van de vaardigheid, voor eigen Nurses maar ook (tegen een vergoeding) voor overige verpleegkundigen en ZZP'ers.

Het HKZ-certificaat voor ZZP'ers in Zorg en Welzijn regelt dat onafhankelijk is vastgesteld dat je als ZZP'er voldoet aan de eisen van de fiscus en de eisen van de Wkkgz. HappyNurse geeft elke ZZP’er de tijd om het keurmerk te behalen. We starten daarbij met de ZZPers die voor onze eigen thuiszorgteams werken. Per 1 januari 2020 zal het keurmerk verplicht worden voor nieuwe ZZPers die voor onze Thuiszorgteams werken. Per 1 juni 2020 wordt het keurmerk verplicht voor alle ZZPers die voor onze Thuiszorgteams werken. Voor ZZPers die wij bemiddelen naar andere opdrachtgevers, geldt de HKZ-eis alleen als de betreffende opdrachtgever daar om vraagt.

HappyNurse kan veel administratie voor je uit handen nemen, zoals overeenkomsten en leveringsvoorwaarden voor je opstellen, een eenvoudige urenregistratie verzorgen en je facturen voor je opstellen en innen. HappyNurse maakt het je zo makkelijk mogelijk zodat jij je kunt concentreren op zorgverlenen.

HappyNurse kan niet je boekhouding (BTW-aangiften, inkomsten belasting, jaarrekening et cetera) voor je verzorgen, daarvoor dien je een administratiekantoor in te schakelen. Bij Peer Administratie (peeradministratie.nl) krijg je als je via HappyNurse werkt, korting op je boekhouding. Vraag je contactpersoon op een van onze vestigingen naar de mogelijkheden.

Om ZZP'er te worden in de zorg moet je behoorlijk wat regelen. Je wordt zelfstandig ondernemer en daar komt wel het nodige bij kijken. Zoals:

 • Je inschrijven in de Kamer van Koophandel
 • De ondernemerscheck doen op de website van de belastingdienst
 • Een BTW-vrijstelling of BTW-nummer aanvragen
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (een VOG) aanvragen
 • Een actueel overzicht van je bekwaam- en bevoegdheden in voorbehouden en risicovolle handelingen opstellen
 • Een bedrijfs- en/of beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten
 • Je inschrijven in het kwaliteitsregister van V&VN kwaliteitsregister.venvn.nl
 • Een klachtenprocedure opstellen en je aansluiten bij een erkende geschillencommissie
 • Een ondernemersplan opstellen
 • Een logo en bedrijfsmiddelen zoals visitekaartjes en briefpapier ontwikkelen
 • et cetera

HappyNurse organiseert met enige regelmaat informatiebijeenkomsten en trainingen voor (aanstaande) ZZP'ers via onze HappyCampus. Volg happycampus.nl voor actuele data en locaties.

 

Wij verzorgen voor ZZP'ers opdrachten bij zorginstellingen en zetten in HappyNurse Thuiszorg zelf ook ZZP'ers in, voornamelijk voor blok-, nacht- en 24-uurszorg.

In principe hoeft een verpleegkundige of verzorgende IG met een BIG-registratie geen BTW in rekening te brengen indien zorg verleend wordt. Als je andere activiteiten dan zorgactiviteiten declareert, bijvoorbeeld trainen of advies, dan moet je wél BTW rekenen. Je kunt bij de Belastingdienst onderzoeken of jij BTW-plichtig bent of een vrijstelling kan krijgen.
HappyNurse maakt voor jou de factuur op die je aan de opdrachtgever moet sturen. Je geeft eenmalig aan of je BTW in rekening gebracht wilt hebben of niet. Als je geen BTW hoeft te rekenen moet je HappyNurse de BTW-vrijstelling van de Belastingdienst sturen. Als je wél BTW moet rekenen, moet je je BTW-nummer aan HappyNurse doorgeven.

Als je je als ZZP'er wilt inschrijven voor bemiddeling, dan dien je aan te leveren:-

 • Een geldig identiteitsbewijs (alleen laten zien)
 • Een geldig actueel inschrijvingsbewijs bij de kamer van koophandel
 • De ondernemerscheck van de Belastingdienst waaruit blijkt dat de ZZP’er waarschijnlijk ondernemer is voor de inkomstenbelasting - https://www.belastingdienst-ondernemerscheck.nl
 • Een Btw-vrijstellingsbewijs of Btw-nummer
 • Een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) niet ouder dan 2 jaar
 • Een geldige inschrijving in het BIG-register (vanaf niveau 4 verplicht)
 • Alle relevante en geldige diploma’s
 • Een actueel overzicht van bekwaamheid van voorbehouden en risicovolle handelingen
 • Beoordelingen/referenties van zorginstellingen en/of individuele cliënten (bij elke opdrachtgever waar 100 uur of meer gewerkt is via HNB, beoordeling opvragen)
 • Een geldige (van het lopende kalenderjaar) bedrijfs- en/of beroepsaansprakelijkheids-verzekering die zowel zaakschade als persoonlijke schade dekt van minimaal € 500.000,- met een specifieke dekking voor intramurale en extramurale zorg, inclusief betaalbewijs
 • Een bewijs van inschrijving in het register van V&VN - https://kwaliteitsregister.venvn.nl (€ 67,00 per jaar)
 • Een klachtenprocedure
 • Bewijs van aansluiting bij een erkende geschillencommissie

N.B. Klachtenprocedure en aansluiting bij een geschillencommissie kan bij onder meer:

Wenselijk, niet verplicht

 • Kopie van de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Een zakelijke bankrekening
 • Een zakelijk administratiekantoor

 

Er is een aantal belangrijke voordelen bij HappyNurse voor ZZP'ers. Ten eerste kost inschrijven bij HappyNurse niets. Verder nemen wij je veel administratie uit handen door facturen aan opdrachtgevers namens jou te maken, op basis van je urenregistratie. Onze urenregistratie is digitaal, gemakkelijk en snel. Je hoeft zelf geen acquisitie te doen want wij hebben mooie opdrachtgevers en opdrachten voor je. HappyNurse heeft een goede naam in de markt en veel opdrachtgevers, daar profiteer jij als ZZP’er van mee. Via onze HappyCampus kun je voordelig en snel allerlei trainingen op je vakgebied volgen. HappyNurse houdt je tot slot ook goed op de hoogte en kan je adviseren over de meest actuele wet- en regelgeving omtrent ZZP'ers in de zorg. Kortom: werken via HappyNurse is professioneel en gemakkelijk werken in de zorg.

SNCU
Erkend leerbedrijf
ISO 9000
Actiz
ABU