Scroll down for more information

HappyNurse Zorg Nieuws

< terug
Afbeelding ALT-tag: Een verzorgende houdt de hand van een patiënt vast
Een verzorgende houdt de hand van een patiënt vast

Verschillende partijen uit de zorg en het ministerie van VWS hebben afgesproken dat een terminaliteitsverklaring in de meeste situaties niet meer nodig is voor het aanvragen van extra zorg. De verklaring zorgt voor veel onvrede onder patiënten en zorgprofessionals, omdat het patiëntonvriendelijk is en voor veel onnodige administratie zorgt.

 

De terminaliteitsverklaring geeft aan dat de levensverwachting van de patiënt niet langer dan ongeveer drie maanden is. Deze verklaring moest altijd door de behandelend arts worden ingevuld en afgegeven om de inzet van extra zorg in de wijkverpleging en de langdurige zorg (Wlz) te verantwoorden. Dat is vanaf nu verleden tijd.
De terminaliteitsverklaring is voorlopig alleen nog nodig bij het aanvragen van een PGB voor zorg in de palliatief terminale fase. Op https://www.ordz.nl/ staat wat er nu zonder de terminaliteitsverklaring van zorgprofessionals wordt verwacht.

 

Inschakelen extra zorg via HappyNurse

Wanneer genezing van een ziekte niet meer mogelijk is en u extra zorg nodig heeft, dan kan HappyNurse helpen. Wij helpen u de kwaliteit van het leven te behouden en waar mogelijk te verbeteren met een klein team van vertrouwde gespecialiseerde verpleegkundigen. Lees meer over palliatieve zorg aan huis.

HAPPYMOMENT

Lees de persoonlijke verhalen van verpleegkundigen. Want werken in de zorg, daar word je happy van! Wat is jouw verhaal?

 

Lees alle inzendingen

 

Inge Wissenburg

 

Nieuwsbrief voor verpleegkundigen en verzorgenden

Geen zorgen: wij gaan veilig met je gegevens om. Dat lees je in ons privacybeleid.

ABU
SNCU
Actiz
ISO 9000
Erkend leerbedrijf